“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

TORNAR   A   PROCÉS

ACTIVITAT nº 1

ACTIVITAT nº 2

ACTIVITAT nº 3

ACTIVITAT nº 4

ACTIVITAT nº 5

ACTIVITAT nº 6

ACTIVITAT nº 7

ACTIVITAT nº 8

ACTIVITAT nº 9

ACTIVITAT nº 10

 

ACTIVITAT nº 8: 

 

  * Quin és el contingut d’aquesta activitat?.

A aquesta activitat es pretén que valoreu la tasca de diverses institucions com la del Defensor del Poble i Defensor del Menor en la defensa dels Drets Humans a Espanya.

El Defensor del Poble Espanyol és una institució encarregada de defensar els drets de tots els espanyols. El 2000 va elaborar un ample informe, ple de suggerències, sobre l’acossament escolar o “mobbing”.

El 2005 el Defensor del Menor de la Comunitat Autònoma de Madrid i l’ONG: Save the Children España, demanaren la reforma del Codi Civil per evitar que cap menor d’edat a Espanya rebés cap bufetada de cap adult.

 

 

(L’activitat nº 5 inclou una pantalla del Defensor del Menor a la Comunitat de Madrid)

 

* Què haurem de fer?.

A aquesta activitat es tracta de que reflexioneu sobre alguns episodis de violència domèstica i els seus protagonistes, concretament:

a) Nens i adolescents que són maltractats psíquica i/o físicament pels seus familiars.

b) Pares, especialment mares, que són maltractades pels seus fills adolescents.

1.- Redacteu en petit grup una composició on exposeu que penseu sobre aquesta problemàtica, i on proposeu algunes mesures que podrien evitar el maltractament psíquic i/o físic que pateixen nens i adolescents a la llar per part dels seus pares, i de les mares per part dels seus fills adolescents.

2.- Envieu un breu informe que reculli les opinions i les propostes de tot el grup al Defensor del Poble Espanyol, al Defensor del Menor a la Comunitat Autònoma de Madrid i a l’ONG: Save the Children España.

 

* Quines pàgines visitarem?.

1.    El web del Defensor del Poble Espanyol: http://www.defensordelpueblo.es/index.asp

2.  Podeu trobar l’informe: “Violencia escolar: El maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria (2000) a la següent adreça: http://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=informes2.asp

3.  Per formular una queixa al Defensor del Poble Espanyol: https://www.defensordelpueblo.es/index.asp

4.  El web del Defensor del Menor a la Comunitat de Madrid: http://www.dmenor-mad.es/index.php

5.  Per aportar suggerències al Defensor del Menor a la Comunitat de Madrid: http://www.dmenor-mad.es/index.php?p=esc_sugerencias

6.  Web de l’ONG: Save the Children-España: http://www.savethechildren.es/home.asp

7.  Per enviar un email a l’ONG: Save the Children-España: stch@savethechildren.es

 

Anar al principi de la pàgina