“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

MENÚ:    Portada   Introducció   Tasca   Procés   Conclusió   AVALUACIÓ   Guia Didàctica   Crèdits

 

AVALUACIÓ   DELS   ALUMNES:

- DEL GRUP

- DE CADA COMPONENT DEL GRUP

- DE LA WEBQUEST

 

AVALUACIÓ  DELS  PROFESSORS

 

AVALUACIÓ:

 

1.- AVALUACIÓ DELS ALUMNES:

 

La finalitat de l’avaluació és la de MILLORAR, una avaluació que no es fa per millorar no serveix per a rés, per tant és inútil.

Normalment el que avalua és el professor; ara bé, a l’hora d’avaluar, han de participar totes les persones implicades, el que vos inclou a vosaltres, els alumnes.

La vostra aportació és SUBSTANCIAL per poder millorar el funcionament del grup, el procés d’aprenentatge de cada alumne i la pròpia WebQuest.

¡No tingueu por d’avaluar i no oblideu que la finalitat ultima és la de millorar!.

 

Començareu avaluant la tasca del grup, a continuació avaluareu a cada un dels components del grup i, finalment la WebQuest.

 

A) Avaluació del grup. Podeu omplir la següent graella. Introduiríeu alguna modificació?, quines?.

 

 

Avaluació del grup: .................................................................................................................................................

 

 

QUASI MAI

A VEGADES

SOVINT

SEMPRE

Heu analitzat la informació proporcionada?

 

 

 

 

Heu comparat la informació proporcionada?.

 

 

 

 

Heu reflexionat sobre les diverses qüestions proposades?.

 

 

 

 

Heu estat crítics?.

 

 

 

 

Heu debatut les diferents idees?.

 

 

 

 

Heu arribat a un consens?.

 

 

 

 

S’han repartit les tasques de forma equitativa i tenint en compte les característiques de cada component del grup?.

 

 

 

 

Heu fomentat un bon clima de treball?.

 

 

 

 

Heu realitzat totes les activitats?.

 

 

 

 

Heu elaborat un treball de síntesi que reflecteix l’opinió del grup?.

 

 

 

 

El grup ha estat eficaç?.

 

 

 

 

Quines dificultats us heu trobat?.

 

 

OBSERVACIONS:

 

 

 

Anar al principi de la pàgina

 

B) Avaluació de cada component del grup. Podeu omplir una graella per a cada un dels components del grup. Introduiríeu alguna modificació a aquesta graella?, quines?.

 

 

Avaluació de l’alumne: ........................................................................................................................................

 

 

QUASI MAI

A VEGADES

SOVINT

SEMPRE

Expressa la seva opinió

 

 

 

 

Defensa la seva opinió

 

 

 

 

Escolta l’opinió dels altres

 

 

 

 

És respectuós

 

 

 

 

Vol imposar el seu criteri

 

 

 

 

Realitza les tasques que li encomana el grup

 

 

 

 

Aporta idees originals

 

 

 

 

És eficaç

 

 

 

 

Contribueix a construir un bon clima de treball dintre del grup

 

 

 

 

OBSERVACIONS:

 

 

 

 

Anar al principi de la pàgina

 

C) Avaluació de la WebQuest. L’avaluació de la WebQuest es realitzarà en petit grup. Cada component puntuarà cada ítem de forma individual, després calculareu la mitja aritmètica que és el que anotareu a la graella; a l’apartat d’observacions anotareu totes les que se us acudeixin.

 

 

AVALUACIÓ DE LA WEBQUEST: LA TEVA OPINIÓ ÉS IMPORTANT PER MILLORAR.

 

 

1

2

3

4

5

OBSERVACIONS: Com la milloraríeu?.

INTRODUCCIÓ

Enteneu tot el que s’explica a la “Introducció”?.

 

 

 

 

 

 

Considereu que la pregunta plantejada és interessant?.

 

 

 

 

 

 

TASCA

S’explica suficientment el tipus de treball final que els alumnes heu d’elaborar?. 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS

S’explica el que heu de fer?.

 

 

 

 

 

 

S’explica com ho heu de fer?.

 

 

 

 

 

 

És clara?.

 

 

 

 

 

 

Els recursos són suficients?.

 

 

 

 

 

 

Els recursos són útils?.

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ

Us ha fet reflexionar sobre tot el que heu après?.

 

 

 

 

 

 

Ha despert la vostra curiositat?.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- AVALUACIÓ DELS PROFESSORS.

  A la següent adreça podeu descarregar el full de la plantilla d’avaluació i aplicar-la a aquesta WebQuest: http://www.webquestcat.org/nou/avalWQ.doc

Podeu enviar la vostra avaluació a la següent adreça: neus.garciaferrer@educacio.caib.es

  ¡Moltes gràcies per la vostra col·laboració!.

 

 

Anar al principi de la pàgina