“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

MENÚ:    Portada   Introducció   Tasca   Procés   CONCLUSIÓ   Avaluació   Guia Didàctica   Crèdits

 

CONCLUSIÓ:

Al llarg d’aquesta WebQuest, entre altres activitats, heu elaborat una definició del concepte “dret humà”, heu analitzat la Declaració Universal de Drets Humans, heu valorat la tasca de les diverses Organitzacions no Governamentals i Institucions que treballen per que es compleixin els Drets Humans, heu identificat les violacions dels Drets Humans que es produeixen en l’actualitat a Espanya i al món; ara és el moment de realitzar un treball de síntesi que reflecteixi l’opinió del vostre grup.

 

 

Heu d’elaborar, en petit grup i utilitzant el processador de textos, una dissertació final, on contesteu la pregunta:

¿Considereu que els Drets Humans són un intent per a que els éssers humans utilitzin la seva raó i la seva llibertat per a construir un món millor o, es poden reduir a un conjunt de bones intencions?.

Per últim, envieu les vostres dissertacions a:

1)      El “Ciberbús escolar de las Naciones Unidas”: cyberschoolbus@un.org

2)    El Defensor del Poble Espanyol: https://www.defensordelpueblo.es/index.asp

3)    El Defensor del Menor a la Comunitat de Madrid: http://www.dmenor-mad.es/index.php?p=esc_sugerencias

4)    L’ONG “Amnistia Internacional de Catalunya - Grup d’educació”: ai-educadors@ai-cat.org

5)    L’ONG “Derechos Human Rights”: dh@derechos.org

6)    L’ONG “Equip Nizkor”: nizkor@derechos.org

7)    El professor Llorenç Vallmajó Riera, creador del web FilòPolis: lvallmaj@pie.xtec.es

 

Anar al principi de la pàgina