”¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

MENÚ:   Portada   INTRODUCCIÓ   Tasca   Procés   Conclusió   Avaluació   Guia Didàctica   Crèdits

 

INTRODUCCIÓ:

 

El 1948, l’Organització de Nacions Unides va promulgar la Declaració Universal dels Drets Humans, que és el projecte ètic contemporani més important per intentar acabar amb la violència en el món.

Els Drets Humans es fonamenten en la dignitat de la persona i en els seus drets inalienables. Malgrat que no són lleis positives, inspiren totes les constitucions democràtiques que hi ha en el món.

Es presenten com un conjunt d’exigències ètiques, que han de ser respectades per tots els éssers humans i que han de ser garantides per tots els governs de tots els pobles; és a dir, els Drets Humans pretenen ser universals, o el que és el mateix, vàlids per a tots i en tot moment.

El seu grau de compliment o incompliment constitueix un bon instrument per a determinar quan un país determinat és una democràcia justa o injusta.

Ara bé, ¿són els Drets Humans un intent per a que els éssers humans utilitzin la seva raó i la seva llibertat per a construir un món millor o, es poden reduir a un conjunt de bones intencions?.

 

Anar al principi de la pàgina