“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

MENÚ:    Portada   Introducció   TASCA   Procés   Conclusió   Avaluació   Guia Didàctica   Crèdits

 

TASCA:

 

La finalitat d’aquesta WebQuest és que elaboreu, en petit grup i utilitzant el processador de textos, una dissertació final on contesteu de forma crítica, reflexiva i raonada la pregunta que es formula a la introducció: ¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que contribuirà a conduir-nos a un món millor?.

Pel que respecta als continguts, tindreu que accedir a determinada informació que trobareu a diverses pàgines web, analitzar-la, comparar-la, reflexionar sobre diverses qüestions, i sobretot utilitzar la vostra capacitat crítica.

Pel que respecta al treball en grup, tindreu que expressar i defensar el vostre punt de vista, escoltar el dels altres, debatre les diferents idees, arribar a un consens i elaborar un treball de síntesi que reflecteixi l’opinió del grup.

¡Bé, prou d’explicació per la meva part,... comencem la part divertida, COMENCEM A FILOSOFAR !

 

Anar al principi de la pàgina