Crèdits

Aquesta WebQuest ha estat elaborada per na Mª Magdalena Simó Serra tot seguint els materials del curs WebQuest, una eina per treballar amb Internet a l’aula, integrat en el programa de formació a distància del professorat 2004/05, coordinat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/webquest/guia.htm

 

Voldria donar les gràcies al meu tutor Sebastià Capella, el qual m’ha permès conèixer un món fascinant fins ara desconegut, el de les WebQuest.

 

Per dissenyar aquesta WebQuest s’ha utilitzat la plantilla original d’en Bernie Dodge: http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html

 

També s’han tengut en compte els consells i recomanacions de la comunitat catalana de WebQuest:

http://www.webquestcat.org/

 

Return to the Beginning