Avaluació      

ATENCIÓ: Cal que us mireu atentament la rúbrica d’avaluació d’aquesta WebQuest al començament i també
durant la realització de les diferents activitats, així podreu millorar les vostres actuacions.

 

Si ho creieu necessari demaneu al professor més informació sobre aquest apartat.

 

Per avaluar aquesta WebQuest farem servir una Rúbrica d’avaluació de la presentació del producte final.

 

ASPECTES

JUST
1

ACCEPTABLE
2

BON NIVELL
3

EXCEL·LENT
4

Contingut

Idees simplistes.

Idees correctes però  incomplet.

Han cobert els diferents  temes.

Han aprofundit en els temes.

Organització del contingut

Mal estructurat i difícil d’entendre.

Seqüenciació correcta però les seccions apareixen aïllades.

Han intentat relacionar les diferents  explicacions.

Les diferents seccions s’han planificat per fer una presentació global.

Comunicació

Poc clara. Difícil de seguir. 

Clara i entenedora, en general.

Fluïda. El públic segueix amb interès.

To de veu apropiat i llenguatge precís. S’ha fet participar al públic.

Materials de suport

Pocs i no gaire  encertats.

Adequats encara que no els han sabut aprofitar.

Adequats. Han ajudat a entendre els
conceptes.

Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.

 

Return to the Beginning