Tasca

A més d’investigar què poden fer per divertir-se i conèixer coses noves, haureu d’investigar qüestions com ara on es poden aconseguir bitllets d’avió a bon preu, l’allotjament, el temps, etc.

El vostre grup de treball haurà de tenir en compte els interessos individuals de cada un dels germans.

Return to the Beginning