Avaluació

L'avaluació del treball tendrà en compte el treball escrit i també l'exposició oral.

La valoració es farà de manera individual segons la rúbrica d'avaluació que tens a continuació. Per a aprovar cal que tenguis al manco un 15!

Nivel baix

1

Acceptable

2

Bon nivell

3

Excel·lent

4

Nota

Contingut del treball escrit

 

Es detallen poques eines. La informació aportada és incompleta (imatge, utilització, mesures de prevenció i seguretat) o errònia.
El nombre d'eines és acceptable. Hi ha algunes errades en la informació aportada o falten dades.

El nombre d'eines és apropiat. No hi ha errades, falten algunes dades.

El nombre d'eines és apropiat. La informació està ben redactada, és completa.

 Aspectes lingüístics

Molts errors. Difícil d'entendre.
Adequat malgrat alguns errors.
Fluid i clar malgrat alguns errors.
Fluid i amb bon nivell lingüístic.

Recollir la informació. Navegació Dificultats per a emprar el navegador i el processador de textos simultàniament. Dificultats per trobar la informació demanada. Contínuament demana ajuda al professor. És capaç de trobar la informació, li costa seleccionar-la sense ajuda. Troba la informació i la selecciona adequadament sense ajuda.  
Interacció amb el grup No fa treball en equip. No respecta les decisions del grup. No coopera amb el grup. Ofereix informació al grup. Discuteix de vegades amb el grup. Participa ocasionalment en la presa de decisions. Aporta molta informació al grup. No discuteix les decisions de grup. Transmet tota la informació al grup. No discuteix mai.  
Responsabilitats No fa la seva feina. Ocasionalment fa les seves feines. Normalment fa la feina. Sempre fa la seva feina.  
Comunicació a l'exposició oral Poc preparada. Poc clara, difícil de seguir. No té en compte als seus companys de grup. Preparada. En general clara i entenedora. Fluïda. Té en compte als seus companys de grup. Llenguatge adequat i precís. Molt fluïda. Té en compte les intervencions dels seus companys de grup.  
TOTAL
 

 

Return to the Beginning