El Procés

Ara comença la teva recerca sobre les eines.

Llegeix amb atenció el que has de fer:

  1. Abans de començar, el professor dividirà la classe en grups de 3-5 persones. És important que sàpigues amb quins companys has de fer el treball!
  2. Després el professor assignarà a cada grup de treball un ofici per a fer la recerca.
  3. A continuació ja pots començar a fer les activitats que trobaràs en aquest apartat.

Grups de treball: fontaner, electricista, fuster, picapedrer i ferrer.

Activitat 1

Creau una carpeta anomenada Fitxes d'eines dins la vostra carpeta personal. Aquí guardareu tots els materials d'aquest treball.

Consultau la pàgina Guia de les eines.

Anotau en un nou document de text quines famílies d'eines hi ha, i quina funció té cadascuna.

Podeu presentar la informació de distintes formes:

  • Família .....: aquestes eines serveixen per a ....... Per exemple: un martell
  • Família .....: aquestes eines serveixen per a ...... Per exemple: un xerrac
FAMÍLIA FUNCIÓ EXEMPLE
     
     

Guardau el document amb el nom Famílies d'eines.

Activitat 2

Ara ja sabeu el que fan les distintes famílies d'eines. Anem a conéixer a fons les eines!

En un nou document de text, creareu una fitxa per a cada eina que necessitaria el vostre grup.

El format de la fitxa és el següent:

NOM CATALÀ:
NOM CASTELLÀ:
FAMÍLIA:
 

DESCRIPCIÓ:

 

UTILITZACIÓ:

 

 

PREVENCIÓ I SEGURETAT:

 

 

Com que les fitxes tendran totes el mateix format, bastarà que faceu una fitxa en blanc i després l'anireu copiant per a omplir-la amb les dades de cada eina.

Podeu consultar el nom de les eines en diferents idiomes a la pàgina del Gran Diccionari de la Llengua Catalana (Multilingüe) i també a la secció Vocabulari de les eines.

Podeu trobar informació sobre les eines més comunes al taller a les pàgines:

Activitat 3

Finalment, cada grup farà una exposició oral explicant les característiques de les eines que ha treballat, depenent del seu ofici.

Els documents resultants passaran a formar un dossier que es facilitarà a tots els alumnes del grup.

Aquest serà el material d'estudi i de consulta per la feina de taller.

Return to the Beginning