-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "El bosc d'Eivissa"
---

 

coneixement del medi

Francisco Bernardino Roselló Ballester (francisco.fbrb@gmail.com)

CP Cervantes
Sant Antoni de Portmany

Aquesta WebQuest està destinada a alumnes d'educació primària.

El tema principal d’aquest curs com a Centre Ecoambiental és "El Bosc".

L’Assemblea General de Nacions Unides ha declarat l’any 2011 com "ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS".

Imatge WebQuest

Els incendis produïts en els últims mesos en les lles Balears, entre els Benirràs i Sant Antoni de Portmany, ens fa ser més reflexius i crítics davant les accions de certes persones que no respecten el seu entorn, fan foc en zones no autoritzades, tiren escombraries, papers, plàstics, ampolles, etc. en les pinedes.

Els boscos de l’illa d’Eivissa són una font de bellesa natural, si no els conservem i els cuidem apareixerà la desertització, molts animals i plantes moriran, la riquesa d’aquest ecosistema desapareixerà. Per no perdre aquesta riquesa natural és important reforçar des de l’escola i des de casa els hàbits de reciclatge i de protecció de l’entorn natural.

Objectius:

 • Identificar els principals elements del bosc i comprendre les seves característiques des de l’anàlisi de la seva organització i interaccions.
 • Analitzar algunes intervencions de les persones en el bosc, valorar-les críticament i adoptar un comportament de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic i conservació del bosc.
 • Conèixer el cicle vital dels animals i de les plantes del bosc.
 • Discriminar els fenòmens atmosfèrics i el cicle de l’aigua.
 • Participar en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari.
 • Identificar, plantejar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb els elements del bosc, formulant conjectures, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació, explorant solucions alternatives, prenent decisions, presentant conclusions i valorant des de la reflexió el propi procés d’aprenentatge.
 • Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir informació i com a instrument per aprendre i compartir coneixement.

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

 • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
 • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
 • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
 • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
 • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
 • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQcat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-