“¿ÉS L’ENTORN PITIÚS FAVORABLE

A LA CREACIÓ D’EMPRESES?”

 

TORNAR  A  PROCÉS

PRIMER BLOC D’ACTIVITATS

QUART BLOC D’ACTIVITATS

SEGON BLOC D’ACTIVITATS

CINQUÈ BLOC D’ACTIVITATS

TERCER BLOC D’ACTIVITATS

SISÈ BLOC D’ACTIVITATS

 

SEGON BLOC D’ACTIVITATS:

“GOVERN, PATRONAL I SINDICATS”.

 

 

Activitat 7.- Visitau la pàgina de la Presidència del Govern Espanyol http://www.la-moncloa.es/ProgramaConvergenciaYEmpleo.htm per consultar el “Programa Nacional de Reformas”. Hi trobareu el document: Convergencia y empleo.

 Apuntau les dades més significatives que trobareu al capítol: “Diagnóstico y retos de la economía española”.Comentau-lo en grup i classificau les dades que heu trobat com a Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Recolliu també les suggerències de millora i feu-ne un resum.

 

 

Activitat 8.- Visitau la pàgina de la CEOE: http://www.ceoe.es/webceoe/ceoe/novedades/OT09OC05.pdf

Llegiu el document: “Planteamientos empresariales para el diálogo social sobre el mercado de trabajo” on s’exposen les mesures que proposa la patronal sobre la flexibilització del mercat laboral, en relació al “Programa de Reformas” del Govern Central.

Feu un comentari de la lectura.

 

 

Activitat 9.- Visitau la pàgina del Sindicat UGT: http://www.ugt.es/actualidad/octubre2005/e20102005.html

 Llegiu l’article: “El Estatuto: un primer paso hacia la igualdad de género en el trabajo autónomo”

 

Quin paper creieu que poden jugar les dones com a empresàries?

 

Completau la lectura amb aquest altre article que trobareu a la pàgina: http://www.ugt.es/actualidad/octubre2005/c21102005.html

“El modelo productivo madrileño, un lastre para la conciliación de la vida laboral y familiar”

 

Llegiu també les mesures que té previstes el Govern per als funcionaris de l’Administració pública http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41081-41084.pdf. Pensau que són suficients?

 

Quin model productiu és el més adient per poder conciliar la vida laboral i la familiar a la nostra comunitat? Enviau-me la vostra reflexió: lgarcia@educacio.caib.es

 

 

        Activitat 10.- Els Ajuntaments de les Balears han signat recentment un “Pacte Local” per a l’Ocupació entre les patronals CAEB, PIME  i els Sindicats CCOO i UGT, que trobareu a: http://boib.caib.es/pdf/2001058/mp6983.pdf

 

Informau-vos sobre el contingut d’aquests pactes i redactau unes conclusions.

Mirau si inclouen mesures per a la conciliació de la vida social i laboral? Es fomenta la creació d’empreses per part de les dones? I per part dels immigrants?

 

 

Activitat 11.- Si un empresari de les Pitiüses necessita treballadors per al seu negoci on

 pot buscar-los?

Visita les pàgines:

http://www.soib.es                                        

http://www.bolsadetrabajo.com

http://www.infojobs.net

T’ajuden a trobar treballadors?

Són pàgines oficials?

Si un treballador cerca feina a on pot dirigir-se?

Altres enllaços:

 http://www.barcelonactiva.es

  

Anar al principi de la pàgina