“¿ÉS L’ENTORN PITIÚS FAVORABLE

A LA CREACIÓ D’EMPRESES?”

 

TORNAR  A  PROCÉS

PRIMER BLOC D’ACTIVITATS

QUART BLOC D’ACTIVITATS

SEGON BLOC D’ACTIVITATS

CINQUÈ BLOC D’ACTIVITATS

TERCER BLOC D’ACTIVITATS

SISÈ BLOC D’ACTIVITATS

 

 

TERCER BLOC D’ACTIVITATS:

“CONVERGÈNCIA DE L’ECONOMIA PITIÜSA AMB L’ESPANYOLA I LA UEM.

 

 

 

Activitat 12.- Si us trobau en els darrers mesos de l’any, buscau  les previsions dels pressuposts de l’Estat per a l’any vinent  que trobareu

www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MAPYA.

Si ja ha començat el nou any, els Pressuposts ja estaran aprovats i els trobareu a http://www.mineco.es/portal/

 

 Responeu les preguntes següents:

 

a)     Sobre quines bases s’estableix el nou model de creixement de l’economia espanyola?

b)     Quin és el punt fort de l’economia espanyola?

c)      Quina és la previsió de creixement per a l’any vinent?

d)     Com pretén el Govern preparar el país per al futur?

e)     Quins és el principal repte que ha d’encarar l’economia espanyola?

f)       Com el vol encarar el Govern?

g)     Quines són les prioritats de despesa per a l’any vinent?

h)    Quina és la vostra opinió.

 

 

Activitat 13.- Cercau els indicadors de convergència de l’economia espanyola amb la UEM a la següent adreça: http://www.funcas.ceca.es al link de “Indicadores”, “Coyuntura Nacional e Internacional”.

Feu-ne un comentari.

 

 

Activitat 14.- Cercau a la pàgina http://www.funcas.ceca.es, al link “Indicadores”, “Coyuntura Nacional e Internacional”, els “comentaris” que trobareu sobre els “50 indicadores del sistema financiero” i “los 100 principales indicadores coyunturales de la economia espanyola” i feu-ne un comentari propi.

 

 

Activitat 15.- Cercau a la pàgina indicada les dades següents comparant l’economia nacional i la balear::

Per les dades nacionals i balears cerca a Indicadores: http://www.funcas.ceca.es

I també a: http://www.ine.es/inebase/menu2_dem.htm#1

 

                      Les dades de l’economia pitiüsa cercau-les a la 

                      pàgina:                                                   

http://cre.sanostra.es

 

Completau el quadre amb les dades que heu trobat:

 

PREVISIONS ECONÒMIQUES ANY EN CURS:

ESPANYA

BALEARS

PITIÜSES

I. Magnituds econòmiques bàsiques

1.VAB (Valor afegit brut)

Agricultura i pesca:

Indústria:

Construcció:

Serveis:

2.PIB pm corrents.

3.Renda familiar bruta disponible:

4.Despeses en consum final llars i ISFLSH:

5.Matriculació de vehicles

6. Consum d’energia elèctrica

 

 

 

II. PREUS, COSTS, OCUPACIÓ I ATUR

Deflactor PIB:

IPC (mitja anual):

Ocupacions totals:

Productivitat aparent:

Cost laboral unitari:

Taxa d’atur (% població activa):

 

 

 

III. ESTALVI I INVERSIÓ:

Taxa d’estalvi:

Famílies (% renda familiar):

Empreses:

Administracions Públiques:

Capacitat (+) ó Necessitat (-) de financiació:

Deute públic brut:

 

 

 

DEMOGRAFIA:

1.     Densitat de població

2.     Creixement demogràfic

             % de població estrangera

 

 

 

TURISME:

1.     Arribades de turistes (variació respecte l’any anterior)

2.     Estada mitjana

3.     Grau d’ocupació

 

 

 

MEDI AMBIENT:

1.     Àrees protegides (%)

2.     Superfície cremada per incendis

3.     Superfície inclosa a la Xarxa Natura 2000

4.     Volum d’aigua dessalada

5.     Producció de RSU

6.     Recollida selectiva

7.     Consum energètic final

 

 

 

 

 

Enviau-me els resultats de la vostra recerca (activitats 12,13,14 i 15) a la meva adreça: lgarcia@educacio.caib.es

 

 

Anar al principi de la pàgina