“¿ÉS L’ENTORN PITIÚS FAVORABLE

A LA CREACIÓ D’EMPRESES?”

 

TORNAR  A  PROCÉS

PRIMER BLOC D’ACTIVITATS

QUART BLOC D’ACTIVITATS

SEGON BLOC D’ACTIVITATS

CINQUÈ BLOC D’ACTIVITATS

TERCER BLOC D’ACTIVITATS

SISÈ BLOC D’ACTIVITATS

 

SISÈ BLOC D’ACTIVITATS:

“EMPRESES, MEDI AMBIENT I NOVES TECNOLOGIES”.

 

 

Activitat 19.- Anau a  la pàgina http://www.mma.es

 

Des d’allí clicau a “Conservación de la Naturaleza”, i a continuació: “Presentación”. Dalt de la pàgina surt la finestra “Prensa y Comunicaciones”

clicau i sortirà la revista “Ambienta”.

Buscau algun article sobre la nostra comunitat autònoma.

 

 

Quines són les actuacions mediambientals que porta a terme la nostra Comunitat?

 

 

Activitat 20.- Cercau al Protocol de Kioto que trobareu a la pàgina http://www.wwf.es/descarga/Protocolo%20Kioto.pdf les respostes a aquestes preguntes:

 

a)     Quins són els requisits per a què el Protocol de Kioto entri en vigor?

b)     Quins són els punts principals de l’Acord de Bonn (2001)?

c)      Quin és l’estat de ratificació del Protocol de Kioto per Espanya, EE.UU., República Txeca, Alemanya, Japó, Regne Unit, Suècia?

d)     Buscau el capítol: “El respaldo de las empresas al Protocolo de Kioto” i cita 5 empreses que hagin participat al projecte “e-mission 55”

e)     Segons l’“Anàlisis económico” quin seria l’efecte econòmic de la implantació del Protocol de Kioto?

f)       Com poden les empreses ajudar a mitigar el canvi climàtic?

g)     Enviau-me el vostre comentari .

h)    Enviau també una breu opinió o suggeriment al President dels Estats Units: comments@whitehouse.gov

 

 

Activitat 21.- Com poden les empreses incorporar energies eficients a la seva activitat empresarial?

Clicau a http://www.endesa.es. Cerca: Clientes. Empresas

fereix assessorament a les empreses per estalviar energia?

Visitau: www.balearsinnova.net 

Quins sectors empresarials estan inclosos?

 

 

Activitat 22.- Pàgines web:

No tots els nous emprenedors tenen la formació acadèmica que vosaltres teniu per poder cercar i entendre la informació de tipus econòmic.

Quina informació seria interessant que s’hi trobés actualitzada?

Pensau que seria convenient un Observatori de necessitats empresarials?

 

Visitau la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona per emprenedors:

http://www.barcelonanetactiva.com

                      I la de Madrid Emprende:                             

http://www.esmadrid.com

Feu un comentari de cada pàgina:

Creieu que és una pàgina completa?

Quina informació addicional li afegiríeu?

T’ajuden a fer una pàgina web per al teu negoci?

Què podeu fer per tenir una pàgina web?

Creieu que seria interessant que la vostra empresa sortís a la web del vostre  Ajuntament?

Enviau-me les vostres respostes a la meva adreça: lgarcia@educacio.caib.es

 

Anar al principi de la pàgina