“¿ÉS L’ENTORN PITIÚS FAVORABLE

A LA CREACIÓ D’EMPRESES?”

 

 

PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

CONCLUSIÓ

AVALUACIÓ

GUIA DIDÀCTICA

CRÈDITS

 

 

AVALUACIÓ   DELS   ALUMNES:

-         DEL  GRUP

-         DE  CADA  COMPONENT  DEL  GRUP

-         DE  LA  WEBQUEST

 

AVALUACIÓ  DELS  PROFESSORS

AVALUACIÓ  DELS  PROFESSORS

 

AVALUACIÓ:

 

 

1.- AVALUACIÓ DELS ALUMNES:

 

Ara vull saber si aquesta activitat ha estat profitosa, i quin és el grau de dificultat que ha assolit. Jo valoraré el treball que heu fet cadascun de vosaltres així com la qualitat del resultat final. Però vosaltres també fareu un valoració de la feina que heu fet, tant del funcionament del grup i de la repartició de tasques, com de les activitats que us he proposat.

 

Començareu avaluant la tasca del grup, a continuació avaluareu a cadascun dels components del grup i, finalment la WebQuest.

 

a)     Avaluació del grup. Podeu omplir la següent graella. Introduiríeu alguna modificació?, quines?.

 

 

Avaluació del grup: ...........................................................................................................

 

 

QUASI  MAI

A VEGADES

SOVINT

SEMPRE

Heu trobat fàcilment la informació demanada?

 

 

 

 

Us heu repartit les tasques d’una forma efectiva?

 

 

 

 

Ha estat fàcil posar en comú la feina que ha fet cadascú de vosaltres?

 

 

 

 

Heu treballat a gust?

 

 

 

 

Heu realitzat totes les activitats?

 

 

 

 

Heu fet l’informe de cada grup d’activitats?

 

 

 

 

El grup ha estat eficaç?

 

 

 

 

Quines dificultats us heu trobat?.

 

 

OBSERVACIONS:

 

 

 

Anar al principi de la pàgina

 

 

b)     Avaluació de cada component del grup. Podeu omplir una graella per a cada un dels components del grup. Introduiríeu alguna modificació a aquesta graella?, quines?.

 

 

Avaluació de l’alumne: ...........................................................................................................

 

 

QUASI MAI

A VEGADES

SOVINT

SEMPRE

Expressa la seva opinió?

 

 

 

 

Defensa la seva opinió?

 

 

 

 

Escolta l’opinió dels altres?

 

 

 

 

És respectuós?

 

 

 

 

Vol imposar el seu criteri?

 

 

 

 

Realitza les tasques que li encomana el grup?

 

 

 

 

Aporta idees originals?

 

 

 

 

És eficaç?

 

 

 

 

Contribueix a construir un bon clima de treball dintre del grup?

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS:

 

 

Anar al principi de la pàgina

 

 

c)      Avaluació de la WebQuest.

 

     Per avaluar la WebQuest utilitzareu una escala numérica que anirà de l’1 al 4, amb els següents significats:

1.     En absolut/Molt difícil

2.     Amb dificultat/Poc

3.     Prou bé/ Bastant

4.     Molt bé/ Molt

Cadascun de vosaltres farà individualmente la seva puntuació i després traureu la mitja aritmètica, que serà la dada  que anotareu a la graella; a l’apartat d’observacions anotareu totes les que se us acudeixin.

 

 

AVALUACIÓ DE LA WEBQUEST: LA TEVA OPINIÓ ÉS IMPORTANT PER MILLORAR.

 

 

1

2

3

4

OBSERVACIONS: Com la milloraríeu?.

INTRODUCCIÓ

Us havíeu plantejat els interrogants que surten a la “Introducció”?.

 

 

 

 

 

Considerau que la pregunta plantejada és interessant?.

 

 

 

 

 

TASCA

S’explica suficientment el tipus de treball final que els alumnes heu d’elaborar?. 

 

 

 

 

 

PROCÉS

S’explica què heu de fer?

 

 

 

 

 

S’explica com ho heu de fer?

 

 

 

 

 

És fàcil trobar les respostes?

 

 

 

 

 

Els recursos són suficients?.

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ

Teniu una visió clara de l’entorn empresarial pitiús?

 

 

 

 

 

Sabríeu on acudir per crear una nova empresa?

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- AVALUACIÓ DELS PROFESSORS.

 

          A la següent adreça podeu descarregar el full de la plantilla d’avaluació i aplicar-la a aquesta WebQuest: http://www.webquestcat.org/nou/avalWQ.doc

          Podeu enviar la vostra avaluació a la següent adreça: lgarcia@educacio.caib.es

         Gràcies per les vostres aportacions!

 

 

Anar al principi de la pàgina