“¿ÉS L’ENTORN PITIÚS FAVORABLE

A LA CREACIÓ D’EMPRESES?”

 

PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

CONCLUSIÓ

AVALUACIÓ

GUIA DIDÀCTICA

CRÈDITS

 

TASCA:

 

La finalitat d’aquesta WebQuest és que els futurs emprenedors i estudiants d’Administració i Finances elaboreu, en petit grup, un informe final on contesteu de forma raonada, amb arguments, la pregunta:

 

           ¿és l’entorn pitiús favorable a la creació d’ empreses?

 

Les Pitiüses es troben situades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, formant part de l’Estat espanyol i dins el marc de la Unió Europea. Per tant, és aquest entorn el que haureu d’estudiar: la política, l’economia, la societat, el medi ambient. Una empresa no pot crear-se d’esquena a l’entorn en el qual es situa.

 

Consultareu bases de dades i estadístiques, cercareu i elaborareu informació, per després fer-ne el comentari analitzant la informació obtinguda, comparant-la i sintetitzant-la i per suposat donant la vostra opinió i demanant l’aliena.

De la mateixa forma que a una empresa, vosaltres també haureu de treballar en grup, la vostra feina dependrà i -a l’hora- servirà de suport a la feina dels altres. Haureu de discutir i defensar els vostres punts de vista i reflectir-ho tot a la feina final

 

Els grups preferiblement han de ser de tres o quatre persones.

 

          Emprenem la nostra feina! Tot sia per a una bona empresa!

 

 

 

Anar al principi de la pàgina