Recursos educatius

La nutrició

El joc de la Nutrició és un exemple d'explotació didàctica del joc Encerta i Endevina, en el marc del context curricular d'un projecte desenvolupat en un centre d'educació infantil i primària.

Es planteja a l'alumnat que desenvolupa el projecte La Nutrició en el CEIP Sta. Maria del Mar (Cala d'Or) la possibilitat de realitzar una prova d'autoavaluació on-line del tipus concurs de preguntes entre diferents equips. Com a plataforma per desenvolupar el concurs s'utilitzarà la base del joc Encerta i Endevina (© R. Cortès, 2003) amb modificacions i possibilitats de configuració introduïdes a demanda dels usuaris.

L'activitat es planteja des d'una perspectiva metacognitiva: l'alumnat ha de ser el principal protagonista en el disseny i el desenvolupament dels procediments i instrument d'avalació:

  • Els alumnes de 2n i 3r cicle es posen d'acord en el tema genèric al qual s'han de referir les imatges: Els personatges famosos. A través de la Internet localitzen i preparen les imatges dels personatges famosos que integraran en el joc.

  • Agrupats en equips segons l'organització del projecte elaboren una bateria de preguntes i investiguen la corresponent solució en relació al tema de sobre el que han desenvolupat el projecte: La Nutrició.

  • Una vegada integrat tot en el joc Encerta i Endevina, ara només els resta jugar a endevinar qui és el personatge amagat. Per això caldrà encertar les qüestions que el joc planteja sobre el tema de la nutrició humana

El resultats obtinguts en la sessió de concurs on-line aportaran informació al propi alumnat i també al professorat sobre alguns dels indicadors previstos per valorar els nivells d'assoliment d'aprenentatges durant el desenvolupament del projecte.

Tornar a Encerta i endevina