-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "Alerta, envasos!"
---

 

transversals

Francisca Mª Dora Lladó (fmdora@educacio.caib.es)

IES Maria Àngels Cardona
Ciutadella

Aquesta WebQuest és una eina interdisciplinar que pretèn concienciar l'alumnat de la necessitat de reciclar els residus que es generen diàriament (especialment dels envasos), dels avantatges que suposa el reciclatge correctament gestionat i dels productes que es poden obtenir a partir d'un reciclatge conscient. A través de les activitats que es proposen en aquesta webquest es treballen els continguts de ciències de la naturalesa, ciències socials i tecnologia que tenen a veure, a grans trets, amb el procés del reciclatge.

Imatge WebQuest: "Alerta, envasos!"
Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007 "WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-