CONCLUSIÓEn finalitzar el treball proposat en aquesta WebQuest haureu après:

Pel que fa al treball en grup, a organitzar-vos per treballar en grup i a donar importància al treball en equip, a com repartir les tasques i a responsabilitzar-vos de la tasca encomanada a cadascú, a compartir i intercanviar idees i a valorar el treball col·laboratiu.

Pel que fa al tema central d'aquesta WebQuest: el reciclatge, a ser conscients del problema que suposa la generació i acumulació de residus. Haureu conegut les accions que es porten a terme  per reduir l'impacte que suposa la generació de residus i com reciclar aquests residus, especialment els envasos.

Pel que fa els cartells, haureu treballat amb textos i imatges i haureu fet un estudi del seu disseny per atreure l'atenció de diferents col·lectius.

 INICI