INTRODUCCIÓ 

Vivim envoltats de moltes classes de residus com vidre, paper, envasos, matèria orgànica, piles..... És molt important saber separar be els residus per reciclar i no generar massa quantitat d'aquests per conservar el medi ambient. 

Cada tipus de residu va a un contenidor diferent per així poder reciclar-lo i tornar a utilitzar-lo. El contenidor groc on posam els envasos és el contenidor on tenim més dubtes a l'hora de ficar-hi aquests tipus de fems. Quins residus van en aquest contenidor i quins no?, per contestar a aquesta pregunta e introduir-vos en el tema realitzareu de manera individual la següent activitat sobre el reciclatge d'envasos desprès de haver visitat les següents pàgines web:

Apren a reciclar

Recollida selectiva

Ambinet

Aprende a reciclar

Escucla de reciclaje en el hogar 

Ara podeu començar amb el test per veure que heu entès del tema en la següent web:

Test dels residus

Ara que ja coneixeu un poc més sobre el tema de reciclatge i en especial dels envasos hem de intentar contestar a la següent pregunta amb l'elaboració del vostre treball sobre el reciclatge d'envasos:

Com podem contribuir cada ciutadà en el reciclatge d'aquest tipus d'envasos?

 


INICI