TASQUES

 Es vol fer una campanya de conscienciació en l'institut i vosaltres sou de la comissió ambientals, es a dir els encarregats d'organitzar-la i difondre-la dins l'institut i als pares.

La vostra tasca és crear material per a conscienciar a tot l'institut (professors, alumnes i personal no docent) i al pares de quins materials es poden llençar al contenidor groc. Per fer-ho d'una manera efectiva heu de presentar l'informació que recolliu d'una manera gràfica i clara perquè sigui fàcil d'entendre per tothom. També teniu que conscienciar de la quantitat d'envasos que es generen sense necessitat podent-los canviar per altres materials menys contaminants o de més fàcil reciclatge. Aquesta comissió està formada per quatre grups, uns es dedicaran a crear material adreçat als pares, altres alumnes, altres als professors i el darrer al personal no docent (consergeria, oficines...). És una feina en grup i tots teniu que saber que fan els altres per fer una campanya atractiva i on totes les persones sàpiguen reciclar i tenguin molt clar com es fa.

  

 

INICI