Crèdits


Primer que res donar les gràcies a l'inventor de les Webquests en Bernie Doge i molt d'agraïments també a la nostra tutora n'Antònia Beltran del curs de formació a distància “Webquest. Una eina per treballar amb Internet a l'aula” desenvolupat durant el primer trimestre de l'any acadèmic 2006-07.

També donar agraïments a companys i amics que m'han donat idees per afegir al treball.


El material emprat per fer aquest Webquest ha estat agafat completament d'Internet mitjançant cercadors i s'ha creat seguint les indicacions del material de formació a distància de http://www.weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/webquest/guia.htmVés a la Guia del professor.