Procés

Vos posareu per parelles i cada parella triarà un dels grups següents: els investigadors, els professionals, els del carrer i els sense-equacions.

Fareu les activitats corresponents al grup que heu triat:

  1. Trobau la relació entre el temps que tarda en sentir-se un tro després de veure el llamp d'una tempesta i la distància a la que es troba la tempesta i escriviu-la en forma d'equació.

 

  1. Trobau la relació que hi ha entre el temps que tarda en arribar baix una pedra que es deixa caure des d'un pont i l'altura del pont i escriviu-la en forma d'equació.

 

  1. Trobau equacions en altres dues situacions o problemes de la ciència.


AJUDA: Pensau quines són les magnituds que hi ha involucrades en cada cas i quina relació tenen.  1. Trobau la relació que hi ha entre la quantitat de litres de benzina que podem ficar a una moto i la quantitat d'oli que hem de posar-li a la benzina i escriu-la en forma d'equació.

 

  1. Trobau la relació que hi ha entre la quantitat de cadascun dels ingredients d'una ensaïmada: aigua, farina, oli, sucre... i el nombre de comensals i escriu-les en forma d'equacions (una equació que relacioni cada ingredient amb el nombre de comensals).

 


  1. Trobau equacions en altres dues situacions o problemes relacionats amb activitats professionals.


AJUDA: Pensau quines són les magnituds que hi ha involucrades en cada cas i quina relació tenen.  1. Trobau la relació entre el preu de qualsevol producte de consum si enguany val una determinada quantitat quant valdrà el pròxim any si solament depèn de la inflació i escriviu-la en forma d'equació.

 

  1. Trobau la relació entre la quantitat de diners posada en un dipòsit a termini fix a interès compost i el nombre d'anys que el mantenim suposant un interès anual constant i escriu-la en forma d'equació.

 


  1. Trobau equacions en altres dues situacions o problemes del carrer o de la vida diària.

 

AJUDA: Pensau quines són les magnituds que hi ha involucrades en cada cas i quina relació tenen.

 AJUDA 1: Pensau quines són les magnituds que hi ha involucrades en cada cas i quina relació tenen.

AJUDA 2: Intentau trobar relacions expressades mitjançant taules numèriques o gràfiques.


 Vés als Recursos.