Recursos educatius

educació física

WebQuest: "Segur que hi ha una A. F. o esport que no coneixes"

 

Miquel Àngel Rodriguez Ruiz (marodriguez2@educacio.caib.es)

IES Madina Mayurqa
Palma


Aquesta WebQuest està destinada a alumnes de 1r de Batxillerat, una vegada han pogut conèixer i experimentar moltes de les activitats físiques i esportives realitzades al llarg de la seva etapa escolar, i que ara gràcies a aquesta WebQuest podran conèixer de noves amb la possibilitat de practicar-les.

Imatge WebQuest: "Segur que hi ha una A. F. o esport que no coneixes"

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Segur que hi ha una A. F. o esport que no coneixes"
   
esports_wq.zip WebQuest "Segur que hi ha una A. F. o esport que no coneixes" (arxiu comprimit, 794 Kb)