Activitat 2

Classifica els Esports Individuals i Col.lectius més coneguts i menys coneguts

 

 

 

2.1 Fes un MAPA CONCEPTUAL a on quedin ben representats els Esports Individuals i Col.lectius que tenen més ressò en la nostra societat (des del teu punt de vista):

Ajuda´t d´aquests recursos per realitzar el teu mapa conceptual:

 

http://apuntes.rincondelvago.com/deportes-individuales-colectivos-y-naturales.html

http://www.saludmed.com/EdFisica/DIndiv-M.html

http://www.efdeportes.com/

 

 

2.2. Contrasta els teus resultats amb les següents webs. Són llocs a on surten diferents dades i estadístiques entre els Esports més pràcticats.Treu  CONCLUSSIONS:

 

http://www.efdeportes.com/efd24b/estilo2.htm

http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=45608

 

 

Llegeix aquest ARTICLE en relació als motius del criteri de selecció de les diferents activitats físicoesportives:

 

http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA14/N%C2%BA%2014%20Isabel%20Granada.htm