AVALUACIÓ

 

 

 

Dóna-li una ullada a aquesta taula i fixa´t-hi bé en els ítems (criteris d´avaluació) de la taula perquè us ajudaran a fer millor la vostra feina individual i grupal

 

AUTOAVALUACIÓ

 

CRITERIS D´AVALUACIÓ

1

2

3

4

PUNTS

Adaptació d´activitats segons l´ámbit

La gran majoria d´activitats no s´han adaptat a l´àmbit triat

Algunes activitats s´han adaptat a l´àmbit seleccionat

La gran majoria d´activitats fetes s´han adaptat a l´àmbit triat

Totes les activitats s´han adaptat a l´àmbit seleccionat

 

 

Entrega treball (disket)

No s´han entregat les activitats proposades ni s´ha finalitzat el contingut demanat

S´han entregat algunes activitats al disket amb quasi tot el contingut demanat

S´han entregat totes les activitats amb pràcticament tot el contingut demanat

S´han entregat totes les activitats amb tot el contingut demanat

 

 

Aportació al grup de la feina individual

No ha explicat al conjunt del grup les activitats fetes ni ha explicat les 3 més desconegudes

Ha explicat algunes de les activitats fetes així com alguna/es de desconegudes o sorprenents

Ha explicat les activitats que havia de fer però li ha faltat temps per explicar qualque de les activitats desconegudes

Ha explicat totes les activitats al grup, així com la descripció de les 3 considerades com a desconegudes

 

AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP (POWER POINT)

 

CRITERIS D´AVALUACIÓ

Millorable

Acceptable

Bon nivell

Excel.lent

VALORACIÓ

 

 

Presentació

Poc elaborada. Poc visual. Sense emplear imatges, gràfics, enllaços…

La presentació no es correcta del tot degut a què hi falten determinats complements de presentació

La presentació es correcta i té alguns aspectes de presentació creatius i visuals

La presentació està molt bé elaborada i ho complementa amb uns aspectes molt creatius i originals de tipus visual

 

 

 

Exposició Grupal

No s´han gestionat bé el temps. No han intervingut tots ni s´ajuden per complementar la informació

No han finalitzat l´exposició i ha faltat qualqú per exposar la seva part. A més no complementen la informació els uns als altres

Han finalitzat l´exposició a temps i tots han exposat la seva part, però no sabien complementar determinada informació de qui exposava.

Han finalitzat l´exposició, intervenguen tots i ajudant-se a complementar la informació insuficient, dubtosa...

 

Selecció de les activitats correctes (segons l´àmbit)

Pràcticament cap de les activitats exposades s´han adaptat als respectius àmbits seleccionats

Algunes activitats trobades pertenyien als àmbits triats

La gran majoria de les activitats s´han adaptat als àmbits repartits

Totes les activitats pertenyien als àmbits corresponents

 

Qualitat de la recerca d´activitats desconegudes

Cap o pràcticament cap de les activitats eren desconegudes i/ o sorprenents

Només algunes activitats eren desconegude i/o sorprenents

La gran majoria de les activitats no eren conegudes per la majoria de la classe

Totes les activitats eren desconegudes per la resta de la classe

 

 

 

 

AUTOAVALUACIÓ

ESCASA CONSOLIDACIÓ DELS CONTINGUTS

APRENENTATGE MÍNIM

ASIMILACIÓ DE LA MAJORIA DELS CONTINGUTS

APRENENTATGE EXCEL.LENT

PUNTUACIÓ

0 - 5

6 - 9

10 - 11

12