CONCLUSIÓ

 

 

Quant hagueu desenvolupat aquesta WebQuest haureu après moltes més coses de les que us penseu...

idea.gif (36868 bytes)

 

478-spinpc.gif (44051 bytes)       Cercar informació, transformar-la i ordenar-la a fi de treure les vostres pròpies conclussions adaptant-vos

a les activitats proposades

                                                                       

schule03.gif (11913 bytes)   Responsabilitzar-vos de fer la feina individual per obtenir-ne resultats positius del grup

 

projector.gif (13406 bytes)           A fer una exposició davant els vostros companys de classe mitjançant el programa Power Point

 

          Conèixer més Activitats Físiques i Esportives de les que a priori en pensaríeu...

 

 

 

 

 

 

... de totes les que heu trobat quantes pensau que hi podeu practicar a Palma?

 

 

Aquí teniu un parell d´enllaços per comprovar alguns dels esports i activitats físiques ofertades a ciutat:

 

 

http://www.webesport.com/

 

http://www.illesport.org

 

http://www.ebe.es/