CRÈDITS

                                   graciasWHT.gif (5898 bytes)

 

 

 

 

 


Voldria donar les gràcies a en Bernie Dodge com a pare de les WebQuest, ja que m´ha permès emplear un nou recurs didàctic a les meves classes d´Ed. Física.

 

També valorar la feina d´en Sebastià Capellà per plasmar les idees d´en Bernie en el seu manual de disseny de WebQuests

 

 

 

Algunes de les webs consultades per la creació de la meva WebQuest han estat:

 

http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/webquest/

 

www.webquestcat.org

 

www.xtec.es/recursos/webquests