ACTIVITATS I ESPORTS INÈDITS I PECULIARS

 

 

 

 

A tu t´ha tocat realitzar una de les activitats més atractives i importants, tenint en compte els objectius que a l´introducció i a l´apartat de tasca se us indica. En aquest sentit, dels quatre components del grup tu seràs qui hagis de fer un TREBALL DE RECERCA més exhaustiu, no des del punt de vista del temps (feina quantitativa) sinó que seràs el que més lliurement hauràs de trobar la informació a partir d´uns cercadors generals, i així poder realitzar l´única activitat que se´t demana.

 

 

Activitat 1

Sorprèn amb les Activitats i/o Esports més inèdits

 

Fes l´activitat en format Power Point, i en acabar enregistra-la en el disket que t´han indicat