PROCÉS

Comença l´organització del procés de feina...

 

- Triau quin àmbit agafarà cadascú de voltros i a partir d´aquí seguiu les passes que se us indiqui.

Si no sabeu quin agafar cadascú, convé que faceu aquest TEST d´abaix per avaluar-vos inicialment i decidir-vos per aquell que us desperti més curiositat i entusiasme.

 

TEST

 

 

- Ara sí. Cada membre del grup serà responsable d´algun d´aquests 4 àmbits de l´A.F. i l´Esport:

(Clickau damunt de la imatge)

 

 

ESPORTS INDIVIDUALS I COL.LECTIUS

NOVES TENDÈNCIES DEL CONDICIONAMENT I DEL FITNESS”

ESPORTS D´AVENTURA

ACTIVITATS I ESPORTS INÈDITS I PECULIARS