TASCA

 

        L´objecte d´estudi d´aquesta WebQuest consisteix en esbrinar en grups de quatre totes les activitats físiques i/o esportives d`acord als quatre ámbits de l´Activitat Física i de l´Esport que se us proposa.

 

      Cadascú trobarà, processarà i transformarà la informació segons l´àmbit que li pertoqui per realitzar les activitats individuals que se us proposa, a fi de que cadascú col.labori en el treball final de grup.

 

      Abans d´iniciar el projecte final cadascú explicarà als membres del seu grup totes les activitats que ha hagut de fer d´acord al seu àmbit, i explicarà molt acuradament totes aquelles activitats lúdico-esportives que n´ha trobat.

 

      Després, cada membre del grup explicarà als altres les TRES ACTIVITATS FÍSICODEPORTIVES de cada àmbit d´activitats que cadascú ha trobat com a sorprenents, desconegudes per la majoria de la classe, motivants i curioses.

 

        Finalment, el treball final consistirà en representar mitjançant presentació POWER POINT les diferents ofertes relacionades amb l´A.F. I l´Esport que avui dia podeu practicar segons els 4 àmbits seleccionats, fent una classificació de les més i menys conegudes, però molt especialment d´aquelles TRES ACTIVITATS “DESCONEGUDES”que ha cadascú li pareix que molt poca gent de la classe coneixerà.

 

« d´aquesta manera no tendreu excusa per rebutjar l´exercici físic; coneixereu com està actualment la gran oferta en relació a la pràctica física, i així combinar i triar allò que més vos estimuli i vos il.lusioni pràcticar fóra de l´horari lectiu d´acord a les vostres possibilitats i interessos»