L'activitat que voleu portar a terme exigeix
MÉS CAPITAL INICIAL,
com a mínim 3.005,06 euros

Haureu d'aconseguir finançament extern
o replantejar-vos les aspiracions inicials.
INICI