L'activitat que vol portar a terme exigeix
MÉS CAPITAL INICIAL,
com a mínim 3.005,06 euros


Si no disposa de molts diners, haurà d'aconseguir
finançament extern
o replantejar-se les seves aspiracions.

Més endavant podrà canviar de forma jurídica si tot va bé.

INICI