L'administració de la societat
estarà encarregada als socis?

SI

NO
INICI