Hi ha només alguns socis
que aporten
capital i treball?

SI

NOINICI