COMUNITAT DE BENS

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 2 socis

CAPITAL MÍNIM

No existeix capital mínim ni màxim

CARACTERÍSTIQUES

Els socis participen segons els acords presos.

No es pot aportar només capital o només treball,
en canvi sí es poden aportar només bens

RESPONSABILITAT

II.limitada

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'I.R.P.F. Tipus màxim: 43%.

COST APROXIMAT

Uns 200 €

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Altres enllaços: http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Cod_not=614


Formulari