SOCIETAT COOPERATIVA

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 3 socis

FONS SOCIAL MÍNIM

1.803 €. Ha d'estar completament desemborsat en el moment de la constitució.

REGULACIÓ

Estatal: Llei 27/1999 de 16 de juliol.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Llei de la C.A. de Balears 1/2003, de 20 de març, de Cooperatives de las Illes Balears.

RESPONSABILITAT

Limitada al capital aportat

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats (Règim Especial)

COST APROXIMAT

Entre 400 i 500 €.

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

Altres enllaços: http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Cod_not=619

www.cooperativesdetreball.coop

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA


Formulari