L'activitat que portarà a terme fa possible que pugui estar fàcilment demandat i que l'assegurança no cobreixi totalment les possibles indemnitzacions?SI

NO

INICI