Tots els socis aportau

capital i treball?

SI

NO

INICI