COL·LABOREU OMPLINT L' ENQUESTA

Us ha ajudat el qüestionari a trobar la forma jurídica per a la vostra empresa? SI NO

Quants socis sou?

Tipus d'empresa seleccionada:

Localitat de creació de l'empresa: (escriviu en lletres)

Comunitat autònoma (escriviu en lletres)

VOSALTRES SOU? Emprenedors Gabinet de creació d'empreses Estudiants Professors

Edat : Menors de 35 anys Entre 36 i 45 anys Més de 45 anys

Sexe: HOME DONA

Nivell d'estudis dels socis: Podeu omplir una enquesta per soci

Algun comentari o suggeriment de millora?