EMPRESARI INDIVIDUAL

NOMBRE DE SOCIS

1 persona

CAPITAL MÍNIM

No existeix capital mínim ni màxim

CARACTERÍSTIQUES

No té regulació específica i se regeix pel Codi de Comerç.

El propietari controla l'empresa i dirigeix la seva gestió.

RESPONSABILITAT

Il·limitada

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'I.R.P.F. Tipus màxim: 43%.

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Altres enllaços: http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Cod_not=613

Formulari