Hi ha socis que només aporten capital o només aporten treball?SI

NO

INICI