SOCIETAT LIMITADA

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 1

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

3.005,06 €

CARACTERÍSTIQUES

El capital està dividit en participacions i haurà d'estar completament desemborsat en el moment de la constitució

RESPONSABILITAT

Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.

Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Llei 2/1995, de 2 de març.

COST APROXIMAT

Entre 400 i 500 €

CREACIÓ PER INTERNET

Consulti també si a la seva Comunitat Autònoma hi ha un PAIT.

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

Altres enllaços: http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Cod_not=615

Diferències entre una SL i una SA: http://www.crear-empresas.com/dudas/limitada_anonima.htm

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA
Formulari