Es repartiran els beneficis i pèrdues amb igualtat i l'empresa es gestionarà democràticament?

SI

NO

INICI