L'activitat objecte del
negoci exigeix molt de risc?

SI

NO

INICI