¿La participació d'algun soci en el capital és superior a un terç del total del capital aportat?


SI

NOINICI