ACTIVITAT 1:Llegiu l'article del diari

Haureu d'anar a la hemeroteca del diario de Ibiza a la següent adreça:

www.diariodeibiza.es

Anotau en una taula com la de sota, tota la informació que us sembli útil.

magnitud

valor

Ara heu de crear una carpeta amb el nom informació i guardar-hi la taula.