ACTIVITAT 3

AVANTPROJECTEAra us toca decidir!

Amb la informació de la que disposau haureu de:

   1. Heu de calcular les hores solar de pic per dia.

   2. Escollir el tipus de placa i esbrinar la potència nominal.

   3. Calcular l'energia que pot donar una placa en un dia mitjà.

   4. Calcular el nombre de plaques.

   5. Calcular la superfície que ocuparien.

Presentau-ho en un full de càlcul.