INTRODUCCIÓEl conseller balear de Comerç, Industria i Energia, José Juan Cardona, va presentar el dia 9.11.2005 a la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Parlament balear el pressupost del seu departament per a l’any que ve, que inclou un projecte capdevanter a Espanya i molt ambiciós: “Formentera Solar”.L’objectiu de “Formentera Solar” és que aquesta illa produeixi suficient energia solar fotovoltàica per a atendre la seva demanda.

Com es desenvoluparà aquest projecte?

Com pot afectar a l’illa?

Voleu elaborar el vostre propi projecte i donar resposta a unes quantes qüestions sobre aquesta noticia?

Idò somi....

Return to the Beginning