RECURSOSConsultant aquestes pàgines trobaràs la informació necessaria:


http://vppx134.vp.ehu.es/fisica/agustin/solar/fotovoltaica.htm


http://home.worldonline.es/ferorbis/pages/mentiras.htm


http://comerc-ind-energia.caib.es/


http://dgener.caib.es/user/portalenergia/actuacions_atles.ct.htm

http://dgener.caib.es/pdse/index.html

http://pie.caib.es/index.ct.htm

http://www.idae.es/index.asp?i=ca

http://www.icaen.net

http://www.aven.es/energia/solar_foto.html

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Departamentos/DFyQ/energia/e-3/costes.htm

http://www.soliclima.com/fotovoltaica.html
Si teniu algun dubte ho podeu consultar adreçant-vos mitjançant un correu electrònic a:Return to the Beginning